مصرف اخبار و اطلاعات نادرست در اروپا: نتیجه گیری و مراجع

نویسندگان:

(1) Anees Baqir, Ca' Foscari University of Venice, Italy;

(2) Alessandro Galeazzi، دانشگاه Ca' Foscari ونیز، ایتالیا.

(3) فابیانا زولو، دانشگاه Ca' Foscari ونیز، ایتالیا و مرکز موسسه جدید علوم انسانی محیطی، ایتالیا.

4. نتیجه گیری

در این مطالعه، ما به پویایی در حال تکامل تولید و مصرف اخبار در چارچوب اروپایی پرداخته‌ایم. ما مصرف محتوای توییتر تولید شده توسط رسانه های خبری در فرانسه، آلمان، ایتالیا و بریتانیا را بررسی کردیم و مقایسه ای بین کشوری و بین موضوعی ارائه دادیم.

شکل 5: تجزیه و تحلیل مصرف محتوای کاربر که در آن هر هیستوگرام تعداد کاربران را در مقابل کسر اخبار از منابع مشکوک بالقوه، از کاملاً قابل اعتماد (0) تا کاملاً مشکوک (1) نشان می دهد.  حضور غالب در نزدیکی فراکسیون‌های پایین‌تر حاکی از اتکای رایج به منابع قابل اعتماد است.  در مقابل، افزایش قابل توجهی در نزدیکی انتهای بالاتر بخش‌هایی را برجسته می‌کند که تحت تأثیر محتوای مشکوک قرار دارند.شکل 5: تجزیه و تحلیل مصرف محتوای کاربر که در آن هر هیستوگرام تعداد کاربران را در مقابل کسر اخبار از منابع مشکوک بالقوه، از کاملاً قابل اعتماد (0) تا کاملاً مشکوک (1) نشان می دهد.  حضور غالب در نزدیکی فراکسیون‌های پایین‌تر حاکی از اتکای رایج به منابع قابل اعتماد است.  در مقابل، افزایش قابل توجهی نزدیک به انتهای بالاتر بخش‌هایی را برجسته می‌کند که تحت تأثیر محتوای مشکوک قرار دارند.

از گفتمان عمومی آنلاین ما موضوعات مورد بحث در هر چهار کشور را شناسایی کردیم و تفاوت ها و شباهت ها در الگوهای مصرف را برجسته کردیم. علاوه بر این، ما شبکه‌هایی را بر اساس شباهت‌های بین مخاطبان رسانه‌های خبری ساختیم که حضور گروه‌هایی از کاربران را که با منابعی با قابلیت اطمینان متفاوت درگیر هستند، آشکار کرد.

یافته‌های ما نشان داد که منابع قابل اعتماد بر چشم‌انداز اطلاعاتی تسلط دارند، اما کاربرانی که محتوا را عمدتاً یا منحصراً از رسانه‌های خبری مشکوک مصرف می‌کنند، اغلب حضور داشتند. با این حال، اندازه و اهمیت چنین گروه هایی بر اساس موضوع و کشور مورد بررسی متفاوت است. علاوه بر این، مقایسه بین کشوری ما تغییراتی را در …

Source link