مشاهده پذیری و نظارت رابطه همزیستی دارند، اما متفاوت هستند

تصویر
عکس پروفایل Moogsoft Hacker Noon

موگ سافت

پلت فرم کامل مشاهده پذیری

برچسب ها