مراقبت از امکاناتی که اجازه شکست نمی دهند

هنگامی که سیستم های حیاتی ماموریت از بین می روند ، اخبار خبری از بین می رود. این به این دلیل است که تعطیلی برنامه ریزی نشده می تواند باعث اختلال در کار و از دست دادن بهره وری شود.

در سناریوهای حساس تجاری ، این امر می تواند میلیون ها دلار در روز درآمد از دست رفته برای یک شرکت داشته باشد.

این که آیا شما یک مرکز داده جهانی ، یک سایت دولتی ، یک مرکز صنعتی یا یک مرکز ارتباطات هستید ، یک شریک قابل اعتماد و فعال می تواند به شما اطمینان دهد که تجهیزات و سیستم های تجاری شما همیشه در حال کار هستند ، در حالی که هزینه ها و منابع را کنترل می کنید.

مجموعه داستانهای Uptime ما را بخوانید تا ببینید چگونه ABM مشتریان ما را سرپا نگه داشته ، در حال اجرا و خارج از سرفصل ها است.

توسط شما آورده شده است:

MC-ContentSyndication-AFCOM_ABM-Logo (002) .png

برای بارگیری این دارایی با ارزش پنج مورد موردی سریع ، فرم زیر را پر کنید.