مدیریت مسائل مربوط به یکپارچگی داده ها مانند یک حرفه ای

تصویر
عکس پروفایل نیمروز هکر جیکوب لندری

جیکوب لندری

مهندس نرم افزار، نویسنده… در یک سفر هیجان انگیز برای یادگیری همیشه چیزهای جدید.

برچسب ها