مدیران موفق چگونه به طور موثر کار می کنند

تصویر
عکس پروفایل نیمروز هکر وینیتا بانسال

وینیتا بانسال

نویسنده ذهنیت خود را ارتقا دهید http://amzn.to/3zfnEgw. مقیاس بندی محصولات → تفکر مقیاس بندی. مهندسی AVP سابق @Swiggy

اگر می خواهید کاری درست انجام شود، باید خودتان آن را انجام دهید، درست است؟ کمال گرا در شما دوست دارد کنترل داشته باشد و در یافتن بهانه ها خوب است – “نتیجه به این خوبی نخواهد بود.” تعیین تکلیف و توضیح بیشتر طول می کشد تا اینکه خودم آن را انجام دهم.» “من کسی را با مهارت های مناسب ندارم.” به هر حال هیچ کس در تیم نمی خواهد این کار را انجام دهد.

این خارش برای پریدن و حل هر مشکلی وجود دارد. ارائه ای دریافت کردم – هیچ کس نمی تواند آن را بهتر از من انجام دهد. مشکل تولید دارم – اگر من درگیر نباشم حل نمی شود. با مشتری تماس گرفتم – باید این معامله را امضا کنم. انتقادی شد…