مدل هوش مصنوعی مولد: GANs (قسمت 1)

به مجموعه وبلاگ های من در مورد موضوع بسیار جالب اما پیچیده “هوش مصنوعی مولد” خوش آمدید. مولفه ها و مشخصات متعددی در موضوع وجود دارد که درک یکباره آن را بسیار دشوار می کند. بنابراین، این مجموعه در هر وبلاگ دقیقا یک موضوع را توضیح می دهد. بیا شروع کنیم!

این وبلاگ در مورد اجزای مدل شبکه های عصبی مولد (GAN) صحبت خواهد کرد که یک منطقه اساسی اما جذاب از دامنه هوش مصنوعی مولد هستند. درک آن به عنوان اولین و مهمترین قدم در دنیای هوش مصنوعی مولد بسیار مهم است. GAN یک تکنیک یادگیری بدون نظارت است که در آن داده های آموزشی پر از تصاویر به عنوان ورودی بدون برچسب اضافه می شود. بیایید عمیقاً به معماری مدل بپردازیم.

هوش مصنوعی مولد چیست؟

زیرمجموعه ای از هوش مصنوعی است که می تواند داده های جدیدی را بر اساس داده های ورودی تولید کند. قادر به شناسایی الگوها و ساختار در داده ها است و در نتیجه قادر به تولید داده های جعلی بر اساس آن است که واقعی به نظر می رسد. کاربردهای مختلفی از هوش مصنوعی مولد وجود دارد:

  1. تولید تصویر و ویدئو
  2. تولید متن
  3. افزایش داده ها
  4. سنتز گفتار و صدا

معماری مدل

مدل GANs از دو جزء تشکیل شده است: مولد و ممیز. این دو جزء برای بهینه سازی پارامترهای مربوطه با یکدیگر رقابت می کنند. مدل ارائه شده با …

Source link