مدارک امنیت سایبری، آیا واقعا ارزشش را دارند؟

خیلی طولانی نخوانده

بحث‌ها بر سر ضرورت درجه‌های امنیت سایبری در صنعتی که به سمت استخدام مبتنی بر مهارت می‌رود، ادامه دارد. در حالی که مدارک تحصیلی می توانند پایه ای قوی ایجاد کنند و چشم انداز شغلی را افزایش دهند، جایگزین هایی مانند مدرک کاردانی، بوت کمپ و پروژه های خودگردان نیز قابل اجرا هستند. این مقاله الزامات کارفرما، مزایای مدارک تحصیلی را بررسی می‌کند و بازده سرمایه‌گذاری بالقوه را محاسبه می‌کند و بینش‌هایی را برای مسیرهای سنتی و غیرسنتی در مشاغل امنیت سایبری ارائه می‌کند.

سئو PBN | خبر های جدید سئو و هک و سرور