محدودیت‌های کیهانی آرامش‌بخش در توده‌های نوترینویی فعلی: جفت کردن انرژی تاریک به نوترینوها

این مقاله در arxiv تحت مجوز CC 4.0 موجود است.

نویسندگان:

(1) Vitor da Fonseca، Instituto de Astrof´ısica e Ciˆencias do Espa¸co، Faculdade de Ciˆencias da Universidade de Lisboa;

(2) Tiago Barreiro، Instituto de Astrof´ısica e Ciˆencias do Espa¸co، Faculdade de Ciˆencias da Universidade de Lisboa و 2ECEO، Universidade Lus´ofona.

(3) Nelson J. Nunes، Instituto de Astrof´ısica e Ciˆencias do Espa¸co، Faculdade de Ciˆencias da Universidade de Lisboa.

II. جفت کردن انرژی تاریک به نوترینوها

اجازه دهید یک جهان مسطح با انحنای در حال محو شدن، از نظر فضایی همگن و همسانگرد را در نظر بگیریم، که انبساط آن با ضریب مقیاس مرتبط با متریک فضا-زمان فریدمن-لماتر-رابرسون-واکر (FLRW) پارامتر می شود. علاوه بر این با توجه به اینکه انبساط توسط فوتون‌ها (γ)، باریون‌ها (b)، ماده تاریک سرد (c)، نوترینوها (ν) و انرژی تاریک میدان اسکالر (φ) که مسئول شتاب فعلی هستند، منشأ می‌گیرد، معادله فریدمن می‌خواند.

در این مطالعه، می‌خواهیم تعامل احتمالی بین گونه‌های نوترینو و انرژی تاریک را در یک مدل نوترینویی با جرم متغیر که در آن نوترینوهای فعال به میدان اسکالر جفت می‌شوند، آزمایش کنیم. [13–20]. زیرا داده‌های کیهان‌شناختی به مرتبه پیشرو فقط به جرم کل نوترینو حساس هستند [36, 37]، فرض می کنیم برای …

Source link