محاسبات سبز: چرا مهم است و چگونه چشم انداز فناوری را تغییر می دهد

پایداری همواره دغدغه بسیاری از ما در جنبه های مختلف زندگی بوده است. از جمع آوری زباله در پارک تا جشن گرفتن روز ملی زمین با همکلاسی هایمان، از کودکی به ما یاد داده بودند که به طور عملی به سیاره خود اهمیت دهیم. اما در مورد بخش‌هایی از سازگاری با محیط‌زیست که بیشتر «دور از دید، دور از ذهن» هستند، مانند انرژی محاسباتی، چطور؟

مطابق با گلدمن ساکسپیش‌بینی می‌شود که تقاضای برق مرکز داده تا سال 2030 به میزان 160 درصد افزایش یابد و پیش‌بینی می‌شود که هوش مصنوعی تا سال 2028 حدود 19 درصد از این تقاضا را به خود اختصاص دهد که نیاز فوری به راه‌حل‌های سبزتر را برجسته می‌کند. مقابله با این مسئله به معنای یافتن راه‌هایی برای پایدارتر کردن محاسبات از طریق راه‌حل‌های خلاقانه است که به کاهش تأثیرات زیست‌محیطی فناوری کمک می‌کند و در عین حال تقاضای رو به رشد برای قدرت محاسباتی را برآورده می‌کند.

چالش های محیطی در محاسبات

محاسبات دنیای ما را متحول کرد، اما قیمت زیست محیطی بالایی نیز دارد. مراکز داده، ستون فقرات جامعه فناوری ما، مصرف کنندگان عظیم انرژی هستند. همانطور که آنها همه چیز از رسانه های اجتماعی گرفته تا تراکنش های مالی را تامین می کنند، مصرف برق آنها به طور تصاعدی در حال افزایش است که منجر به هزینه های عملیاتی بالا و انتشار بسیار قابل توجه کربن می شود.

رشد سریع هوش مصنوعی و محاسبات ابری این مشکل را تشدید می کند.

Source link