متقارن و رمزگذاری نامتقارن: راهنمایی برای افراد غیرتکنیک

عکس پروفایل نویسنده

@جرثقیل کیسیجرثقیل کیسی

کیسی کرین یک دوستدار فن آوری و روزنامه نگار امنیت سایبری برای Hashed Out و Infosec Insights است.

اگر درک یا توضیح تفاوت بین رمزگذاری نامتقارن و متقارن را دلهره آور می دانید ، نفس راحتی بکشید – ما همه اینها را به زبان عامیانه تقسیم خواهیم کرد.

رمزگذاری متقارن و نامتقارن – از نظر امنیت داده ها چیست و منظور آنها چیست؟ به بیان ساده ، هر دو روشی است که افراد ، مشاغل و سازمان های دیگر می توانند از داده های خود محافظت کنند. رمزگذاری نامتقارن و متقارن شامل تکنیک ها و ابزارهای رمزنگاری است و هر دو در انواع مختلف محیط دیجیتال مفید هستند.

اما توضیح این فرایندها برای دیگران به همین راحتی نیست. به همین دلیل است که ما یک راهنمای غیر فنی را تهیه کرده ایم. فرقی نمی کند تازه وارد باشید یا پیشرفته ، این مقاله به شما کمک می کند رمزگذاری متقارن و نامتقارن را خراب کنید. از این طریق می توانید به راحتی آن را برای دیگران که ممکن است به اندازه شما اهل فن نباشند ، توضیح دهید. این قطعاً برای گفتگوهای شام تعطیلات آینده شما با خانواده و دوستان مفید خواهد بود.

بنابراین ، رمزگذاری متقارن چیست و چه تفاوتی با رمزگذاری نامتقارن دارد؟ بیایید هر نوع رمزگذاری را خراب کنیم و آنها را مقایسه کنیم تا ببینیم بهترین کار در کدام برنامه هاست.

متقارن چیست …