مایکل اسکوبلوف ، مدیر عامل BITLEVEX ، “زمان با ارزش ترین منبع است”