ماکس آزاروف، مدیرعامل و یکی از بنیانگذاران، نواکید، “در مسیر زندگی بدون ترس از چیزی قدم بردارید”

Novakid یک پلتفرم هوش مصنوعی آنلاین است که آموزش شخصی انگلیسی را برای کودکان 4 تا 12 ساله از طریق گیمیفیکیشن فراهم می کند. موسس: “من از گرد هم آوردن حرفه ای ترین افراد از سراسر جهان بدون دردسر نقل مکان به شهر یا کشور دیگر لذت می برم.” او نگران رانندگی بدون سرنشین و ناتوانی در دستیابی به حداکثر ایمنی در این زمینه است، با توجه به مشکل جعبه سیاه ذاتی. در تمام هوش مصنوعی توصیه ای که به نسخه 21 ساله خود می کنید: “سپردن خود به کار گذشته، کاری ناسپاس است”