لینکدین از صندوق ورودی پیام برای صفحات شرکت رونمایی کرد

لینکدین در گامی مهم در جهت تقویت تعامل مستقیم شرکت و مشتری، یک صندوق ورودی پیام برای صفحات شرکت راه اندازی می کند.

این به کسب و کارها امکان می دهد پیام های مستقیم (DM) ارسال و دریافت کنند و یک خط ارتباطی فوری را تقویت کنند.

این عرضه همزمان با تغییر جهانی در اولویت‌های کسب‌وکار، با تمرکز بیشتر بر ساخت برند و جذب مشتریان جدید در میان شرایط نوسان اقتصادی است.

این مقاله آخرین ویژگی لینکدین و پیامدهای گسترده تر برای بازاریابی B2B و روابط برند و مصرف کننده را پوشش می دهد.

پیام مستقیم برای اتصال پیشرفته

ویژگی جدید لینکدین برای صفحات شرکت به کسب و کارها امکان ارسال و دریافت DM را می دهد، این توانایی قبلا برای تعاملات شخص به فرد محفوظ بود.

این راه را برای تبادل یکپارچه تر اطلاعات در مورد خدمات، فرصت های تجاری و سایر موضوعات حرفه ای هموار می کند.

لینکدین در اطلاعیه رسمی خود می گوید:

«کاربران اکنون این حق را خواهند داشت که یک صفحه شرکت را DM ارسال کنند و گفتگو را مستقیماً در داخل برنامه شروع کنند و مدیران صفحه به عنوان خود صفحه پاسخ دهند.»

لینکدین در مورد تغییر اولویت های کسب و کارها

با توجه به تغییر تمرکز کسب‌وکارها در میان عدم قطعیت‌های اقتصادی، معرفی پیام‌رسانی Pages مناسب است.

لینکدین بر این تغییر تاکید می کند و می گوید:

ما می دانیم که وقتی فشارهای اقتصادی کم است، بودجه برند می تواند تحت الشعاع تولید سرنخ قرار گیرد. اما سازمان ها و رهبران شروع به تفکر متفاوت کرده اند. اگرچه تولید سرنخ هنوز مهم است، در سطح جهانی 64 درصد از مدیران مدیریت سرمایه B2B گزارش می دهند که C-suits آنها با توجه به شرایط اقتصادی اهمیت ایجاد برند را افزایش می دهد و 63 درصد از بازاریابان B2B گزارش می دهند که سازمان یا مشتری آنها هزینه های خود را برای آگاهی از برند افزایش داده است.

این به‌روزرسانی نیاز به رویکرد جدیدی را که شامل خریداران آینده می‌شود، تشریح می‌کند و جامعه گسترده لینکدین به عنوان یک پلتفرم ارزشمند برای چنین تعامل‌هایی عمل می‌کند.

با وجود تنها 5 درصد از خریداران در بازار در هر زمان معین، و حتی تعداد کمتری از آنها در دوران رکود اقتصادی، بازاریابان B2B باید بر روی دستیابی به و ایجاد شناسایی حافظه با خریداران آینده تمرکز کنند.

در سراسر جامعه ما که بیش از 930 میلیون متخصص دارد، می‌خواهیم دسترسی بازاریابان به خریداران آینده و ارتباط خریداران آینده با برندها را تا حد امکان آسان کنیم، بنابراین شروع به راه‌اندازی پیام‌رسانی صفحات کرده‌ایم.”

گامی به سوی تعامل موثر برند و مصرف کننده

راه‌اندازی پیام‌رسانی Pages یک پیشرفت قابل توجه در پر کردن شکاف بین مشاغل و مشتریان بالقوه در لینکدین است.

این نشان دهنده یک تغییر معنادار در عملکردهای پلتفرم است که بر ارتباط مستقیم و کارآمد در تقویت روابط برند و مصرف کننده تأکید می کند.


منبع: لینکدین