قدرت صنعتگر: چگونه از یک رویداد تلفات جمعی در معرض تهدید جلوگیری کنیم

خیلی طولانی نخوانده

تشخیص غیرمتمرکز بولتن دانشمندان اتمی از «ساعت روز قیامت» به عنوان نماد استفاده می‌کند. این یک میم قدرتمند است که باید فراتر از جنگ هسته ای کشیده شود. گفتنی است، ما فقط “پنج دقیقه” با یک رویداد تلفات گسترده به دلیل یک رویداد سیستم قدرت منسوخ فاصله داشتیم و هستیم. که به لطف نردها، می توان به راحتی و مقرون به صرفه آن را برطرف کرد. راه مقرون به صرفه، قابل اعتماد، اثبات شده برای ایمنی و امنیت انرژی؟ تولید، توزیع و مدیریت برق مصنوعی.شبکه برق هوشمند قابل پیکربندی آینده است!