قبل از شروع یادگیری کدنویسی، این را بخوانید.

توسعه نرم افزار سخت است. شما با مفاهیمی دست و پنجه نرم خواهید کرد که بلافاصله برای شما روشن نیست. و شما نیاز دارید که به تنهایی یاد بگیرید. بخش سخت این است که خود را مجبور کنید که یک قدم به عقب بردارید و در تلاش برای یافتن راه حل، ابتدا از غواصی خودداری کنید. وقتی تنها هستید ممکن است واقعاً سخت شود. اگر رویکردی ساختاریافته و منسجم را در پیش نگیرید و از همتایان و جامعه خود استفاده نکنید، پردازش، یادگیری و رشد آن دشوار خواهد بود. این دنیای انجام دهنده است، افرادی که این کار را انجام می دهند، موفق هستند.