غلبه بر محدودیت ها در تحقیقات ربات چت هوش مصنوعی برای تأثیر آموزشی آینده

خیلی طولانی نخوانده

علیرغم محدودیت‌هایی مانند طراحی تک موردی و سوگیری احتمالی، مطالعات آتی چت ربات هوش مصنوعی می‌تواند درخواست‌ها را اصلاح کند، معیارها را ایجاد کند و ورودی‌های چندوجهی را برای تأثیر آموزشی افزایش دهد. استراتژی ها شامل مطالعات طولانی مدت، تحقیقات کلاس درس واقعی و ادغام GenAIbots با فعالیت های مشترک برای رفع نگرانی ها در مورد کاهش تعامل انسانی است.