عواملی که در ایجاد آموزش آگاهی امنیتی موثر باید در نظر گرفته شوند

آلمان سرعت را با یک عملکرد چشمگیر تنظیم می کند 85 درصد کارمندان تشخیص خطر پیوست های ایمیل جهان امروز به هم پیوسته است و تهدیدات سایبری به سرعت در حال توسعه هستند، سازمان ها نیاز به آموزش آگاهی امنیتی را تشخیص می دهند. با این حال، ارائه مواد به تنهایی برای تعیین اثربخشی آن کافی نیست.

ایجاد آگاهی امنیتی تاثیرگذار عمیق شامل ملاحظات دقیق مختلف برای سفارشی کردن برنامه با نیازها و چالش های خاص سازمان است. از درک بهتر مخاطبان هدف گرفته تا استفاده از فناوری پیشرفته و سنجش نتایج، هر جنبه نقش بسیار مهمی در توسعه برنامه‌های آموزشی کامل و تاثیرگذار دارد.

این مقاله جنبه‌های عمده‌ای را که سازمان‌ها باید در ایجاد آموزش‌های آگاهی امنیتی در نظر بگیرند که به طور واقعی کارکنان را برای محافظت خط مقدم در برابر خطرات دیجیتالی تقویت می‌کند، بررسی می‌کند.

درک مخاطب هدف

کارمندان مشاغل و وظایف متفاوتی در یک سازمان دارند، بنابراین با سطوح متفاوتی از خطرات امنیت سایبری مواجه می‌شوند، دانستن این امر تضمین می‌کند که آموزش با الزامات هر گروه مطابقت دارد و به آن‌ها کمک می‌کند در برابر چالش‌هایی که تجربه می‌کنند مبارزه کنند.

ارزیابی امنیت سایبری به بررسی دانش کارکنان از امنیت سایبری کمک می کند. در حالی که…

Source link