عنصر انسانی پایدار در آینده امنیت سایبری

دهه کنونی همیشه به خاطر ظهور بی‌سابقه هوش مصنوعی در تاریخچه فناوری ثبت خواهد شد. دور از ذهن نیست اگر بگوییم هوش مصنوعی تقریباً در هر جنبه ای از زندگی انسان اثری پاک نشدنی دارد. کارشناسان و متخصصان فناوری در حال حاضر تأثیرات تحول آفرین گسترده و مشاغلی را که منسوخ خواهد کرد، پیش بینی می کنند. یک سوال مهم این است که آیا چشم انداز امنیت سایبری قرار است پیامدهای این حمله را به همراه داشته باشد؟ آیا هوش مصنوعی انسان‌ها را کنار می‌زند یا احتمالاً نقش‌های انسان را افزایش می‌دهد؟ روندهای صنعت در مورد آن به ما چه می گویند؟

دنیای همیشه در حال تکامل تهدیدات سایبری

مطابق با فوربس، تأثیر سهم هوش مصنوعی احتمالاً بر 15٪ از نیروی کار جهانی تأثیر می گذارد. با این حال، حوزه امنیت سایبری به دلیل چند نکته کلیدی از آن مصون خواهد ماند. اول، ماهیت در حال تکامل تهدیدات سایبری است. چیزی که زمانی برای متخصصان امنیت سایبری یک بلا محسوب می‌شد، تبدیل به یک نعمت بزرگ شده است. مدل‌های هوش مصنوعی در شناسایی تهدیدها و خطرات ماهر هستند، اما به خوراک الگو بستگی دارند که به آنها اجازه می‌دهد تا انحرافات را مشخص کنند.

هوش مصنوعی فاقد شهود و تفکر انتقادی برای مقابله با ناهنجاری هایی است که خارج از صلاحیت فید قرار می گیرند. در این سناریوی خاص، هوش مصنوعی قادر به تدوین اقدامات متقابل به موقع نخواهد بود…

Source link