ظهور کیفی: پارادوکس هوش مصنوعی آماری در درک زبان – آنچه باید بدانید

آخرین نسل از مدل‌های هوش مصنوعی مولد، از زمان انتشار ChatGPT در OpenAI، یک اثر خیره‌کننده یا “جادویی” برای اکثر کاربران ایجاد کرده است. به‌ویژه، توانایی این نرم‌افزارهای محاوره‌ای برای تولید محتوای قابل فهم، منسجم و اغلب دقیق، علیرغم انتقادهایی که در مورد امتناع بیش از حد از پاسخگویی و سانسور سیستماتیک برای کاربران بزرگسال وجود دارد، حتی بدبین‌ترین افراد را نیز شگفت‌زده کرده است.

در جامعه هوش مصنوعی، دیگران به ماهیت آماری فرآیندهای آموزشی بر اساس اطلاعات از پیش انتخاب شده، با خطر تولید نسل‌های با کیفیت متوسط ​​و متوسط ​​اشاره کرده‌اند، زیرا ویژگی‌های آنها در میان مجموعه داده‌های اولیه فراوان‌تر است. با این حال، الگوریتم‌های مورد استفاده برای تعمیم رخدادهای معنایی مبتنی بر محاسبات ساده میانگین، فرکانس یا انحراف معیار نیستند.

توابع ریاضی کاربردی بخش قابل‌توجهی از ترکیب‌های تصادفی را در بر می‌گیرند به طوری که شبکه‌های عصبی را که با تأثیرات یادگیری تقویتی مدل‌سازی می‌کنند، واقعاً بر یک روش تجربی تکیه می‌کنند، که ما همه فرآیندها را درک نمی‌کنیم.

این پدیده کاوش آماری تصادفی به ربات‌های مکالمه لمسی هیجان‌انگیز و چشمگیر می‌دهد، با کاربردهایی در تحقیقات علمی یا کاربردهای عمل‌گرایانه‌تر،…

Source link