طراحی قرارداد الگوریتمی برای رتبه بندی جمع سپاری: مقدمه ای برای شروع

خیلی طولانی نخوانده

رتبه‌بندی برای بسیاری از زمینه‌ها، مانند بهینه‌سازی موتورهای جستجو و سیستم توصیه‌کننده، و همچنین درجه‌بندی همتا، اساسی است. جمع سپاری، که اغلب برای این وظایف استفاده می شود، نیاز به انگیزه مناسب برای اطمینان از ورودی های دقیق دارد. در این کار، ما از حوزه نظریه قرارداد از اقتصاد استفاده می‌کنیم تا مکانیزم جدیدی را پیشنهاد کنیم که یک مدیر را قادر می‌سازد تا مجموعه‌ای از اقلام را با تشویق عوامل برای ارائه مقایسه‌های زوجی از اقلام به‌طور دقیق رتبه‌بندی کند.

سئو PBN | خبر های جدید سئو و هک و سرور