صحبت در مورد بهره وری: اوگنیا مالینا – رئیس فرآیندها و اتوماسیون در ویز

خیلی طولانی نخوانده

Evgeniya راهنمایی های کاملاً ساختار یافته ای به من داد (همانطور که انتظار می رفت). و نه تنها در مورد بهره وری شخصی، بلکه تیمی و اثربخشی همکاری که یک مؤلفه حیاتی برای موفقیت یک فرد است – هیچ کس نمی تواند به تنهایی یک تک شاخ بسازد. به عنوان یک امتیاز، او برخی از بینش ها را در مورد تفاوت های فرهنگی بهره وری در ایالات متحده و اروپا به اشتراک گذاشت زیرا او در حال ساختن حرفه خود در هر دو قاره بوده است. لطفاً وارد شوید و بیشترین بهره را از آن برای فرآیندهای خود ببرید!