شما تولد خود را به صورت آنلاین با افراد خوب و فیشر به اشتراک می گذارید

وقتی روز تولد خود را به صورت عمومی به اشتراک می گذارید، خطراتی برای شما به همراه دارد و ممکن است قربانی یک حمله فیشینگ شوید. مطمئنم وقتی دیوار تبریک را در فیدهای متا، توییتر یا لینکدین خود می بینید، بسیار خوشحال می شوید. مهاجم نیت بدی دارد. انگیزه آنها در این مورد این است که شما را وادار کنند روی پیوندی کلیک کنید که می تواند چند کار را انجام دهد: هدایت شما به صفحه ای که در آن می توانید اطلاعات بیشتری را برای خود وارد کنید تا به آنها کمک کنید تا حملات وقت گیر بیشتری را بعداً انجام دهند مانند سرقت هویت یا حمله حمله مهندسی اجتماعی