شرکت های عزیز: با بینش مشتریان، عملکرد خود را تقویت کنید

تصویر
خبرنامه عکس پروفایل ظهر هکر

خبرنامه ها

حساب رسمی برای همه خبرنامه های HackerNoon. www.hackernoon.com/u/newsletters

«کامل دشمن خوبی است». همه ما این ضرب المثل را می دانیم. با این حال، ما به نوعی فکر می کنیم که این برای اداره یک تجارت قابل اجرا نیست.

شرکت ها ساعت ها و ساعت ها را صرف تکمیل و تنظیم دقیق ویژگی های محصول می کنند. مشکل این است که این ویژگی ها برای آنها معنادار و مهم به نظر می رسد، نه مخاطبان هدف آنها

در نتیجه، شرکت‌هایی که از طراحی سایت و جلوه‌های بصری خود ناراحت هستند، در نهایت به برندهایی که رویکرد مصرف‌کننده‌محور را اعمال می‌کنند، شکست می‌خورند.

ما نمی گوییم که جلا دادن جنبه های مختلف محصول شما بد است. آنچه هستیم…