سیگنال های رفتاری رفتار انسان را از داده های صوتی تجزیه و تحلیل می کند

تیم ما شامل محققان و مهندسان ارشدی است که زبان طبیعی و پردازش سیگنال رفتاری را عمیقاً درک می کنند. هدف از پیش بردن مرزهای فناوری فعلی در هسته کاری ما قرار دارد. الگوریتم‌های ما احساسات و رفتارهای انسان را تجزیه و تحلیل می‌کنند، داده‌ها را به اطلاعات قابل استفاده تبدیل می‌کنند و منجر به تصمیم‌گیری‌های تجاری بهتر می‌شوند. تا به حال، اندازه گیری عواطف انسانی غیرممکن و اندازه گیری آن غیرممکن تلقی می شد. با موتور تجزیه و تحلیل ثبت شده خود، علمی را برای اندازه‌گیری و تفسیر بخش «چگونگی» تعاملات انسانی به بازار آورده‌ایم. ما با معرفی هوش هیجانی، از گفتار، به مکالمات با هوش مصنوعی، شکاف ارتباطی بین انسان و ماشین را پر می کنیم.