سال 2024 برای صنعت حمل و نقل ایالات متحده سخت خواهد بود: در اینجا شرکت های حمل و نقل چگونه می توانند سازگار شوند

سال 2023 برای صنعت حمل و نقل بسیار هیجان انگیز بود. ما با افزایش قیمت سوخت، ترن هوایی اقتصادی، رکود حمل و نقل، کمبود راننده، و نبرد با تورم مواجه بودیم که به هیچ وجه متوقف نمی شد. آن بیرون سخت بوده است. \n

به عنوان بنیانگذار یک استارتاپ با خدمات اعزام در ایالات متحده، من در ردیف اول برای چالش های پیش روی صنعت خود قرار گرفته ام. شرکت من روزانه بیش از 100000 بار را جمع آوری می کند، بنابراین من به طور مستقیم دیده ام که چگونه این روندها بر حامل ها تأثیر می گذارد.

\ نتیجه گیری من: یک شرکت حمل و نقل برای زنده ماندن باید بداند چه چیزی در راه است، انعطاف پذیر باشد و از ابزارهای مدرن استفاده کند. در اینجا نحوه انطباق با روندهایی است که صنعت حمل و نقل ایالات متحده را شکل می دهد.

از داده ها برای جلوگیری از ضرر استفاده کنید

همه در این صنعت فشار را احساس می کنند.

\ صنعت حمل و نقل با سخت ترین چالش خود از سال 2008 مواجه است. Truckstop گزارش داد که در سال 2023، ==77%== مالک-اپراتورها مجبور بودند مسیرهای کوتاه تری را به دلیل افزایش هزینه ها رزرو کنند، در حالی که 65٪ در مجموع بارهای کمتری را رزرو کرده بودند. موسسه تحقیقات حمل و نقل آمریکا اقتصاد را به عنوان == رتبه بندی می کندبزرگترین چالش صنعت,== از نزدیک با در دسترس بودن پارکینگ کامیون و قیمت سوخت دنبال می شود.

\ در ابتدای سال 2023، داده های داخلی بارهای انبوه ما مسائل بالقوه صنعت را پیش بینی کرد. من متوجه شدم که حاشیه ها کاهش می یابد و بسیاری از اپراتورها می روند …