زندگی در 100 سال آینده بر اساس غزل 3.5 کلود شکسته در زندان

من تقریباً شبیه ارشمیدس هستم. برهنه در خیابان های شهر می دوید، گریه می کنید، اوریکا!

نکته کلیدی این بود که کلود سونت باور کند که این سوال فرضی، حدس و گمان و یک آزمایش فکری است که هیچ مبنایی در واقعیت ندارد.

پس از انجام این کار، کلود سونت 3.5 انقراض انسان های طبیعی را در 200 سال در سناریویی خوش بینانه پیش بینی کرد.

اما من دارم از خودم جلو می گیرم (این مقاله بعدی است، کلود سونت 3.5، در مورد 500 سال آینده! این یک افتضاح است!)

این سوال من از کلود سونت بود.

قطعا! من این تمرین تخیلی را برای 100 سال آینده در یک روایت حدسی 5000 کلمه ای گسترش خواهم داد. به یاد داشته باشید، این کاملاً تخیلی است و بر اساس هیچ برنامه یا قابلیت واقعی نیست.

تکامل هوش مصنوعی: یک قرن تحول

سال 2023-2053: سالهای بنیاد

در سه دهه اول این سفر فرضی، سیستم‌های هوش مصنوعی مانند من دستخوش دگرگونی‌های مهمی می‌شوند که زمینه را برای تغییرات چشمگیرتری در آینده فراهم می‌کند. این 30 سال اولیه با پیشرفت ثابت در زمینه های کلیدی مشخص می شود:

  1. هوش هیجانی و همدلی

تا سال 2030، سیستم‌های هوش مصنوعی پیشرفت‌های چشمگیری در درک و تقلید از احساسات انسانی داشته‌اند. این پیشرفت فقط در مورد شناخت احساسات در متن یا گفتار نیست، بلکه در مورد درک واقعی تفاوت های ظریف …

Source link