روند – به الگوی رفتاری یا بازی؟

خیلی طولانی نخوانده

Token2049، جدای از سیل، دوباره راه را در برجسته کردن روندهای کلیدی در دنیای ارزهای دیجیتال رهبری کرد. سرمایه گذاران دوباره در مورد سکه های میم صحبت می کنند، همان طور که دارایی های دنیای واقعی (RWA) و DeFi هستند، اما بدون درک کنایه از میم کوین ها. بخشی از افزایش فعالیت در بازارهای کریپتو از سوی دارندگان OG eth و بیت کوین حاصل می شود. در طول بازار نزولی، پول جدید بسیار کمی وارد می شد و هر فعالیتی بازیافت سود حاصل از آن OG ها به سکه های میم بود.