روش های عددی که ما برای مطالعه سیاهچاله ها استفاده کردیم

خیلی طولانی نخوانده

طرح عددی ما از کد GRMHD KHARMA استفاده می کند[1]، یک پیاده سازی C++ قابل حمل بر اساس iharm3D (Prather et al. 2021)؛ iharm3D خود توسعه ای از HARM است، یک طرح حجم محدود محافظه کارانه مرتبه دوم کارآمد برای حل معادلات MHD روی مش های اویلری در فضا-زمان های منحنی ثابت (Gammie et al. 2003). KHARMA با استفاده از چارچوب پالایش مش تطبیقی ​​پارتنون و مدل برنامه نویسی Kokkos، یک پیاده سازی انعطاف پذیرتر، قابل حمل و مقیاس پذیرتر را برای استفاده های متعدد مناسب ارائه می دهد (گریت و همکاران 2023؛ تروت و همکاران 2022).