روش شمارش تبدیل “یک بار در هر جلسه”.

به روز رسانی GA4 انعطاف پذیری بیشتری را در شمارش تبدیل به ارمغان می آورد و به شما امکان می دهد بین دو روش مختلف انتخاب کنید.

  • GA4 یک روش شمارش تبدیل “یک بار در هر جلسه”، مشابه Universal Analytics را معرفی می کند.
  • کاربران می توانند برای تجزیه و تحلیل بهتر داده ها، بین روش های شمارش «یک بار در هر رویداد» و «یک بار در هر جلسه» انتخاب کنند.
  • تغییر روش شمارش ساده است و از طریق تنظیمات Admin > Conversions در Google Analytics قابل انجام است.

سئو PBN | خبر های جدید سئو و هک و سرور