رنگ های مترجمان پایتون | هکر ظهر

تصویر
عکس پروفایل ظهر هکر ماکسیم کوزنتسوف

ماکسیم کوزنتسوف

فقط یک توسعه دهنده ارشد پایتون.

همانطور که می دانید، پایتون یک زبان بسیار محبوب است و رتبه اول را در رتبه بندی TIOBE می گیرد. و در درک کلاسیک پایتون در 90 درصد موارد CPython منظور می شود. این یک پیاده سازی مرجع از مترجم تحت هدایت Guido van Rossum است. نسخه 3.10 تا 14 نوامبر 2021 جاری است. در حال حاضر، پایتون فقط به معنای نسخه 3 است، اما قبل از ظاهر شدن این نسخه، هنوز هم می توان به نسخه 2 اشاره کرد.

اکنون نسخه 2 پشتیبانی نمی شود و اکثر شرکت ها با انتقال کد به نسخه 3، باقی مانده کد را از نسخه 2 حذف می کنند. از 1 ژانویه 2020، پایتون 2 دیگر پشتیبانی نمی شود. و این کاملاً قابل درک است زیرا پس از انتشار پایتون 3 در سال 2006، توسعه دهندگان مجبور بودند از 2 …