رمزگشایی Load Balancing Primitives | HackerNoon

خیلی طولانی نخوانده

هنگامی که سیستم خود را برای افزایش ترافیک و کاربران مقیاس می‌دهید، می‌توانید بین مقیاس عمودی، که قدرت سرور را افزایش می‌دهد، و مقیاس افقی، که شامل تکرار سرورها می‌شود، یکی را انتخاب کنید. در حالی که مقیاس بندی عمودی ساده تر است، محدودیت هایی مانند محدودیت های سخت افزاری دارد. مقیاس بندی افقی با متعادل کننده های بار انعطاف پذیری را ارائه می دهد اما نیاز به مدیریت بی حالتی و استقرار استراتژی ها دارد. درک بار متعادل کننده های L4 و L7 ضروری است، با L4 ایمن تر و کارآمدتر است، در حالی که L7 مسیریابی هوشمند را به هزینه راندمان ارائه می دهد. انتخاب رویکرد مناسب به نیازهای سیستم و ایجاد تعادل بین ملاحظات امنیتی و عملکرد بستگی دارد.