رمزگشایی ترافیک شبکه: نقش حیاتی تله متری در درک فعالیت شبکه

تله متری به زبان ساده مانند مکالمه با ماشین ها یا سیستم هایی است که در دوردست قرار دارند. این در مورد جمع آوری داده ها از این منابع دور برای درک بهتر نحوه عملکرد آنها است. به آن به عنوان یک بررسی سلامت فکر کنید، اما برای ماشین ها یا سیستم ها به جای افراد.

این فناوری نقش مهمی در زمینه های مختلف ایفا می کند. در کشاورزی، به نظارت بر شرایط محصول کمک می کند. در مراقبت های بهداشتی، معیارهای بیمار مانند فشار خون و سطح قند خون را بررسی می کند. و در پیش بینی آب و هوا، برای پیش بینی حرکت بعدی مادر طبیعت ضروری است.

بنابراین، کمی شبیه داشتن شبکه‌ای از جاسوسان دیجیتالی است که در مناطق مختلف پراکنده شده‌اند، که هر کدام اطلاعات ارزشمندی را ارسال می‌کنند که به ما امکان می‌دهد به عملکرد سیستم‌هایی که نمی‌توانیم به صورت فیزیکی در آنها حضور داشته باشیم، نگاه کنیم.

تله متری در فناوری اطلاعات

در دنیای فناوری و نرم افزارهای پیچیده، تله متری برای بهینه سازی نرم افزار بسیار مهم است. این شامل جمع آوری داده ها از استقرار نرم افزارهای مختلف برای درک عملکرد در محیط های مختلف است. این به شناسایی سریع و رفع مشکلات کمک می کند و منجر به نرم افزار بهتر و سازگارتر می شود. به عنوان مثال، تجزیه و تحلیل گزارش‌های مربوط به استقرارهای مختلف می‌تواند مناطق خاصی را برای بهبود یا فقط ردیابی داده‌ها برای تعامل کاربر نشان دهد.

اما نظارت هم همین کار را می کند، درست است؟

با اينكه…

Source link