راهنمای مبتدیان برای جمع‌بندی درخواست‌ها

خیلی طولانی نخوانده

انباشته روابط عمومی شامل شکستن تغییرات به قطعات کوچکتر و قابل مدیریت در درخواست های کششی، سود بردن از بررسی کد، کشف اشکال، همکاری و وضوح کد است. ابزارهای اختصاصی این فرآیند را به ویژه در پروژه های اجتماعی بهبود می بخشد که منجر به بررسی سریع تر و بهبود کیفیت کد می شود.

سئو PBN | خبر های جدید سئو و هک و سرور