راهنمای مبتدیان برای تست کانتینرها در هسته ASP.NET

خیلی طولانی نخوانده

کشف کنید که چگونه Testcontainers با ساده کردن راه‌اندازی محیط‌های آزمایشی کانتینری، آزمایش هسته ASP.NET را متحول می‌کند. بیاموزید که چگونه Testcontainers را در خط لوله توسعه خود ادغام کنید، از آزمایش موازی برای افزایش کارایی استفاده کنید و از آزمایش مداوم در چندین مرحله با یکپارچه سازی و استقرار مداوم اطمینان حاصل کنید.

سئو PBN | خبر های جدید سئو و هک و سرور