راهنمای فنی برای نوشتن قراردادهای هوشمند با Solidity

Solidity یک زبان برنامه نویسی شی گرا برای نوشتن قراردادهای هوشمند است. این برای پیاده سازی قراردادهای هوشمند بر روی پلتفرم های مختلف بلاک چین، به ویژه اتریوم استفاده می شود. ما الزامات یک قرارداد را به عنوان کد تعریف می کنیم، آن را کامپایل می کنیم و اجازه می دهیم روی بلاک چین اجرا شود. قرارداد هوشمند تقریباً مشابه یک قرارداد کتبی معمولی بین شما و فروشنده تلفن است. قرارداد هوشمند ناظر است که شرکای قرارداد وظیفه خود را انجام دهند. بیایید این را قدم به قدم پیش ببریم. قرار است اولین قراردادمان را بنویسیم.