راهنمای توسعه‌دهنده: نحوه خودکارسازی تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی برای تامین مالی خرد

خیلی طولانی نخوانده

اهمیت تحلیل کارآمد را نمی توان نادیده گرفت. خواه تطبیق حساب‌ها، شناسایی فعالیت‌های متقلبانه، ردیابی هزینه‌ها یا تعیین اعتبار، تجزیه و تحلیل به موقع و دقیق برای تصمیم‌گیری آگاهانه بسیار مهم است. با این حال، روش‌های سنتی تجزیه و تحلیل صورت‌های معاملات معمولاً به دلیل ماهیت کار فشرده و پیچیدگی سیستم‌های مالی مدرن، کوتاهی می‌کنند.