دینامیک کیهان‌شناختی و محدودیت‌های رصدی: گرانش f(Q)، مروری کوتاه

این مقاله در arxiv تحت مجوز CC 4.0 موجود است.

نویسندگان:

(1) A. Oliveros, Programa de F´ısica, Universidad del Atl´antico;

(2) Mario A. Acero، Programa de F´ısica، Universidad del Atl´antico.

2. گرانش f(Q): مروری کوتاه

به طور کلی، عملکرد یک مدل گرانشی f(Q) در حضور اجزای ماده با استفاده از

با اتصال Levi-Civita از متریک ارائه شده توسط

تانسور انقباض است

با در نظر گرفتن متریک مسطح فریدمن-رابرتسون-واکر (FRW)،

با a
Source link