دولومیت با X Layer برای راه اندازی پروتکل وام خود همکاری می کند

خیلی طولانی نخوانده

پروتکل وام دهی و استقراض DeFi Dolomite اعلام کرده است که روی X Layer، شبکه نوآورانه و ایمن Zero Knowledge (ZK) Layer-2 (L2) OKX راه اندازی می شود. این حرکت قابلیت های وام دهی دارایی قدرتمندی را برای کاربران لایه X با قدرت چند ضلعی به ارمغان می آورد. در ابتدا، Dolomites با پشتیبانی از OKB، WETH، USDT، USDC و WBTC راه اندازی خواهد شد.