دلار دوشیدن بیت کوین بیگ تایم است

خیلی طولانی نخوانده

ارزش بیت کوین دوباره در حال کاهش است و اکنون به 57000 دلار رسیده است. USD، با حمایت USG، نحوه دوشیدن BTC از سود خود را مشخص کرده است. سرمایه گذاران بیت کوین چپ، راست و مرکز دستگیر می شوند. بنیانگذاران کیف پول Samourai به اتهام پولشویی دستگیر شدند، CZ Binance به مدت چهار ماه در زندان خواهد بود و بیت کوین عیسی به دلیل فرار مالیاتی BTC دستگیر شد. USD برای مدت طولانی در حال دوشیدن بیت کوین خواهد بود.