در حالی که سرمایه‌گذاران به دنبال Homeruns هستند، بنیان‌گذاران باید بر پایه اولویت قرار دهند

سرمایه‌گذاران خوب بر خلاف سودهای بلندمدت ثابت، به سرمایه‌گذاری‌های بالقوه خانگی بیشتری ضربه می‌زنند. شواهد نشان می‌دهد که بیشتر سرمایه‌گذاران در طول زمان به تعداد مشابهی از سرمایه‌گذاری‌های زیان‌ده برخورد خواهند کرد. تفاوت در این است که چگونه آن سرمایه گذاران خطرپذیر برتر از موفقیت های بزرگ استفاده می کنند. بزرگ‌ترین «قاتل» استارت‌آپ ناتوانی در تبدیل یک مفهوم نوآورانه و بالقوه تغییر دهنده زندگی، به محصولی قابل اجرا است که کاربران آن را اتخاذ می‌کنند. سرمایه گذاران نقش خود را ایفا می کنند، اما توجه آنها معمولاً بین شما و بقیه پرتفوی گسترده آنها تقسیم می شود.