درک AWS Karpenter: راه حل مدرن مقیاس خودکار

این راهنما یک مرور کلی و دستورالعمل های گام به گام برای ادغام AWS Karpenter با Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) ارائه می دهد. این نشان می دهد که چگونه می توان Karpenter را راه اندازی کرد، آن را برای مقیاس خودکار کارآمد پیکربندی کرد، و عملکرد آن را در مدیریت منابع محاسباتی بر اساس نیازهای برنامه بلادرنگ تأیید کرد. در پایان این راهنما، یک راه اندازی کاملاً کاربردی از Karpenter در EKS خواهید داشت که برای مدیریت بار کاری پویا بهینه شده است.

مقیاس خودکار با AWS Karpenter در EKS

AWS Karpenter نشان دهنده یک تکامل قابل توجه در مقیاس خودکار برای محیط های Kubernetes است. این نرم افزار که توسط خدمات وب آمازون توسعه یافته است، دسته های مقیاس بندی را به طور موثر و هوشمندانه بهینه می کند. کارپنتر با تنظیم سریع خود با نیازهای بار کاری با تهیه انواع و مقادیر مناسب نمونه ها در عرض چند دقیقه متمایز است.

یکی از مزایای کلیدی کارپنتر، مقیاس‌پذیری آگاهانه از کاربرد آن است. برخلاف مقیاس‌کننده‌های خودکار معمولی که بر وضعیت و معیارهای کلاستر تمرکز می‌کنند، کارپنتر نیازهای خاص برنامه‌های در حال اجرا روی خوشه را در نظر می‌گیرد. این تضمین می‌کند که منابع به‌طور مناسب مقیاس‌بندی می‌شوند، و با نیازهای واقعی بار کاری همسو می‌شوند.

چگونه کارپنتر EKS را تکمیل می کند

Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) یک سرویس مدیریت شده Kubernetes است که به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرد که…

Source link