داکر چیست و چگونه می توان با آن شروع کرد

کانتینرها سالهاست که در لینوکس وجود دارند. این مفهومی است که در آن یک یا چند فرآیند از بقیه سیستم جدا شده است. کانتینرها دارای تمام پرونده های مورد نیاز برای اجرای فرآیندهای مستقل از سیستم هستند ، به همین دلیل تبدیل به ابزاری معمول برای استقرار شده اند.

داستان کامل را بخوانید

سئو PBN | خبر های جدید سئو و هک و سرور