دانش هایی که برای چالش برانگیزترین محیط ها به آن نیاز دارید

همانطور که مراکز داده به چالش های گسترده تر و منحصر به فرد می پردازند ، تجهیزات توزیع نیروی آنها نیز باید این نیازهای عملکردی را برآورده کند.

کابینت ها و قفسه های سرور ، حتی واحدهای سرور جداگانه ، باید برای حداکثر سازگاری با نیازهای در حال تغییر مصرف برق در محیط های منحصر به فرد و سخت خود طراحی شوند.

این مقاله سفید بررسی خواهد کرد که چگونه نیاز به پیشرفت مداوم در کارآیی و پایداری باعث می شود بسیاری از تأسیسات HPC ، برنامه های هوش مصنوعی ، مراکز داده مقیاس بزرگ و اپراتورهای مخابراتی به دنبال راه حل های جدید سفارشی برای طرح ، چگالی توان ، سرمایش و اتصال باشند.

توسط شما آورده شده است:

Raritan-Logo-JPG.jpg

ایندکسر