دارپا می خواهد داروها را در مغز انسان با نورهای مادون قرمز نزدیک فعال کند

دارپا در حال تدارک یک برنامه تحقیقاتی برای تابش نور مادون قرمز نزدیک به مغز افراد است که در صورت موفقیت، قادر به فعال و غیرفعال کردن داروها در بدن آنها در صورت نیاز خواهد بود.

آژانس پروژه های تحقیقاتی پیشرفته دفاعی ایالات متحده (دارپا) اطلاعیه ویژه ای را برای برنامه Alert Warfighter Enablement (AWARE) خود منتشر کرد که هدف آن کمک به افزایش هوشیاری بدنبال از دست دادن خواب در انسان است.

“برنامه AWARE با هدف توسعه دارو و وسیله ای ترکیبی برای افزایش غیرتهاجمی هوشیاری بدنبال کم خوابی در انسان، بدون عوارض جانبی منفی مانند اضطراب، تحریک پذیری، یا سرخوشی و با کاهش پتانسیل اعتیاد آور است.”

اطلاعیه ویژه برنامه DARPA AWARE

به سربازان آمریکایی اغلب دکستروآمفتامین به عنوان یک محرک برای کمک به حفظ هوشیاری آنها پس از محرومیت از خواب تجویز می شود، اما این دارو می تواند باعث اضطراب، تحریک پذیری یا سرخوشی شود که مورد دوم می تواند منجر به اعتیاد شود.

برای مقابله با این موضوع، دارپا به دنبال راهی است تا به سربازان نسخه ای از دکستروآمفتامین «قابل تعویض عکس» بدهد که تا زمانی که با حضور نور مادون قرمز نزدیک (NIR) فعال شود، در بدن غیرفعال می ماند:

وقتی فعال است، داروی جدید قابل تعویض عکس مانند دکستروآمفتامین معمولی (یعنی غیرقابل تعویض عکس) رفتار می کند.

از نظر تئوری، دارو می تواند روشن شود …

Source link