داده های بیومتریک و حریم خصوصی: آنچه شما باید بدانید در اینجا آمده است

بیومتریک هر معیاری است که می تواند برای شناسایی یک انسان استفاده شود. رایج ترین سیستم تشخیص بیومتریک Face ID اپل و تشخیص اثر انگشت برای باز کردن قفل آیفون است. ذخیره سازی داده های بیومتریک را می توان هک کرد تا مجرمان سایبری بتوانند به داده های بیومتریک دسترسی داشته باشند. جایی برای مثبت کاذب وجود دارد به این معنی که یک جنایتکار ممکن است بتواند بخشی از هویت فیزیکی شما را مانند گرفتن اثر انگشت از یک فنجان تکرار کند. در مورد بیومتریک نگرانی هایی در رابطه با حریم خصوصی وجود دارد زیرا هکرها می توانند همه موارد مورد نیاز شما را ردیابی کنند.

تصویر
عکس پروفایل جسیکا تروونگ هکر ظهر

جسیکا تروانگ

به امنیت علاقه دارید؟ مطالب مربوط به امنیت سایبری را دنبال کنید

بیومتریک در جامعه امروزی رواج بیشتری پیدا کرده است. به بیان ساده ، بیومتریک هر معیاری است که می تواند برای شناسایی یک انسان استفاده شود. رایج ترین سیستم تشخیص بیومتریک Face ID اپل و تشخیص اثر انگشت برای باز کردن قفل آیفون است. با پیشرفت مداوم فناوری ، می توان از سیستم های بیومتریک برای جایگزینی رمزهای عبور و کمک به دستگیری مجرمان استفاده کرد.

فهرست مطالب:

  1. بیومتریک چیست؟
  2. بیومتریک چگونه کار می کند؟
  3. داده های بیومتریک و نگرانی های حریم خصوصی
  4. نحوه حفاظت از داده های بیومتریک
  5. اندیشه های نهایی: داده های بیومتریک و حریم خصوصی

بیومتریک چیست؟

بیومتریک ویژگی های فیزیکی است که می تواند برای تأیید هویت فرد از طریق …