خنک کننده مایع در مراکز داده با عملکرد بالا

با قدرتمندتر شدن کامپیوترها ، گرمای زیادی تولید می کنند. استیو کانوی از تحقیقات Hyperion و Beth Langer از CPC بحث می کنند که چگونه سیستم های خنک کننده مایع تبدیل به یک روند جهانی در مدیریت گرمای تولید شده توسط مراکز داده با عملکرد بالا شده اند. سیستم های خنک کننده مایع نه تنها در مدیریت دما م effectiveثرتر و کارآمدتر هستند ، بلکه خود سیستم امکان تعمیر سریعتر و آسانتر را با قطع سریع و از بین بردن زمان خرابی طولانی مدت فراهم می کند.