حفاظت از حقوق دیجیتال و جریان داده در سراسر مرزها

خیلی طولانی نخوانده

وزارت امور خارجه و آژانس های فدرال در سطح بین المللی برای ترویج همبستگی دیجیتال، حکومت دیجیتال مبتنی بر حقوق و جریان های داده ایمن کار می کنند. از طریق همکاری با متحدان و شرکا، تلاش‌هایی برای همسو کردن سیاست‌ها، حمایت از رویکردهای چندجانبه و دفاع از یکپارچگی اطلاعات در فضای دیجیتال در حال انجام است.

سئو PBN | خبر های جدید سئو و هک و سرور