حریم خصوصی و امنیت: تا چه حد حاضریم برای حفظ آنها پیش برویم؟

خیلی طولانی نخوانده

مبارزه برای حفظ حریم خصوصی به اوج خود می رسد. شبکه های اجتماعی مانند متا، ایکس (توئیتر سابق) و تیک تاک زیر آتش شدید قرار دارند. شرکت‌ها باید ثابت کنند که اطلاعات شخصی کاربران خود را جمع‌آوری نمی‌کنند، داده‌ها را به دولت‌های سراسر جهان نمی‌فروشند و قصد آسیب رساندن به حریم خصوصی و امنیت کاربران خود را ندارند. مردم در اطراف از نگرانی در مورد امنیت اطلاعات خصوصی خود و اتخاذ اقدامات شدید برای محافظت از خود در فضای آنلاین خسته شده اند.