حریم خصوصی رویای آمریکایی است

150 میلیون آمریکایی صدای خود را در 4 نوامبر در یک انتخابات خیره کننده و مناقشه انگیز شنیدند. اما انتخابات تنها سطح پر از عمق گسترده ای از جنگ برای رویای آمریکایی است که “زندگی باید برای همه بهتر و غنی تر و کاملتر باشد ، با توجه به توانایی و موفقیت هر یک از آنها” بدون توجه به شرایط تولد.

داستان کامل را بخوانید

سئو PBN | خبر های جدید سئو و هک و سرور