حاکمیت غیرمتمرکز: در پرداخت های درجه دوم

تصویر

تشکر ویژه از کارل فلورش و جیگلان وانگ برای بازخورد

اگر اصلاً طراحی مکانیزم کاربردی یا حکمرانی غیرمتمرکز را دنبال می‌کنید، ممکن است اخیراً یکی از معدود کلمات کلیدی را شنیده باشید: رأی‌دهی درجه دوم، تأمین مالی درجه دوم و خرید توجه درجه دوم. این ایده‌ها در چند سال گذشته به سرعت محبوبیت پیدا کرده‌اند، و آزمایش‌های در مقیاس کوچک قبلاً به کار گرفته شده‌اند: هکاتون ریاست‌جمهوری تایوان از رای‌گیری درجه دوم برای رای دادن به پروژه‌های برنده استفاده کرد، Gitcoin Grants از بودجه درجه دوم برای تامین مالی عمومی استفاده کرد.